HelloMyDear
in de zorgsector in België en Nederland

Kort na lancering werden we gecontacteerd door verschillende zorgspelers: woonzorgcentra, Alzheimer Liga, Palliatieve zorg, hogescholen…Of zij Hellomydear ook konden gebruiken? Maar dat ze niet wisten of ze er wel de tijd voor hadden. Levensverhalen optekenen vraagt tijd en is lang niet altijd even evident. Meerdere langdurige samenwerkingen en onderzoeken werden opgezet, alsook een netwerk van vrijwilligers. Daarnaast ontwikkelden we een methodologie om op een gestructureerde en empatische manier in contact te treden met ouderen. 'De levenswaaier' is een waaier aan vragen die helpt bij het uitdiepen van het levensverhaal en het vinden van visuele ondersteuning. Vrijwilligers verzamelden alle informatie, gaven deze in op de tijdslijn en lieten het boek afdrukken. Voor de oudere om in te bladeren en te mijmeren. Maar minstens even vaak voor kinderen en kleinkinderen… om het verhaal van hun (groot)ouders niet verloren te laten gaan.


Vrijwilliger.jpg

de methodologie

Het sociale karakter van Hellomydear werd verder vormgegeven door te werken met vrijwilligers. Bekijk dit filmpje voor meer informatie.


‘Het platform en de methodologie achter HelloMyDear waren de basis voor ons onderzoek rond levensverhalen bij ouderen met dementie. Deze samenwerking vormt de basis voor een verdere en bredere uitrol bij hopelijk steeds meer ouderen.
— Prof. G. Westerhof – Universiteit Twente – Levensverhalenlab